חיפוש לפי מס' קורס או חלק ממנו   
 

פרטי המועדים המיוחדים לסמסטר
מספר קורסשם קורסתאריך בחינהשעת בחינה משוערתהערותתאריך פרסום
153-1-5031אנגלית בסיסי - טבע והנדסה 10/09/24  05/05/24
153-1-5041אנגלית מתקדמים א - טבע והנדסה 10/09/24  05/05/24
153-1-5051אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה 10/09/24  05/05/24
201-1-9681חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל08/09/24  06/05/24
201-1-9671חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל12/09/24  06/05/24
203-1-1471פיסיקה 2א להנדסת חשמל23/09/24  06/05/24
201-1-9521אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 27/09/24  06/05/24
201-1-9511אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 29/09/24  06/05/24
201-1-9831תורת ההסתברות להנדסת חשמל 12/09/24  06/05/24
361-1-2171מבוא להתקני מוליכים למחצה   בחינה מס 3 תתקיים יחד עם בחינת מועד א קורס קיץ במידה ויתקיים , תאריך יפורסם בהמשך06/05/24
12345678910...