חיפוש לפי מס' קורס או חלק ממנו   
 

פרטי המועדים המיוחדים לסמסטר
מספר קורסשם קורסתאריך בחינהשעת בחינה משוערתהערותתאריך פרסום
900-1-1281חוויה מוסיקלית 29/09/2017:30 23/07/20
204-1-2281כימיה אורגנית -א - 2 - להנדסה כימית 10/09/20  27/07/20
204-1-2881כימיה פיסיקלית לתלמידי הנדסה כימית וננוט22/09/20  27/07/20
361-1-3701מעגלים משולבים ומבוא ל - VLSI 15/09/20 בחינה במתכונת פרונטלית בקמפוס28/07/20
364-1-3091סימולציה ספרתית 1 10/09/2009:00בחינה במתכונת מקוונת28/07/20
372-1-2306מודלים חישוביים 07/09/2013:30בחינה במתכונת פרונטלית בקמפוס.28/07/20
202-1-9031מבוא לתכנות ב- java 14/10/20  28/07/20
202-1-5061מערכות בסיס נתונים 25/09/20  28/07/20
362-1-3071שיטות סטטיסטיות בהנדסה - שנה ג'16/09/20 בחינה במתכונת פרונטלית28/07/20
364-1-1841תשתית טכנולוגיות מידע 07/09/2009:00בחינה במתכונת מקוונת.29/07/20
12345678910...