חיפוש לפי מס' קורס או חלק ממנו   
 

פרטי המועדים המיוחדים לסמסטר
מספר קורסשם קורסתאריך בחינהשעת בחינה משוערתהערותתאריך פרסום
203-1-1721פיסיקה 2ב מוגבר 31/05/2009:00בחינה מקוונת30/04/20
374-1-4117תכונות מכניות של חומרים 31/05/2009:00בחינה מקוונת21/04/20
364-1-1381בניית מערכות ממוחשבות מבוססות אינטרנט (W22/05/20 עבודת הגשה עד לתאריך 22.5.2020.הנחיה תועבר על ידי המרצה לסטודנטים הזכאים.27/04/20
374-1-2030מבני בטון 1 04/06/2009:00בחינה מקוונת 28/04/20
142-1-3141מבוא לכלכלה לתעשיה וניהול 22/05/2009:00בחינה מקוונת21/04/20
374-1-2080 דינמיקת מבנים 22/05/2009:00בחינה מקוונת21/04/20
374-1-3020עיקרי תכן מבנים 15/05/2009:00בחינה מקוונת21/04/20
374-1-3030בטון דרוך 31/05/2012:00בחינה מקוונת21/04/20
374-1-4104אירועים חריגים 2 -מבוא למיגון מבנים 05/06/2009:00בחינה מקוונת21/04/20
374-1-1021מבוא למכניקת מבנים 21/05/2009:00בחינה מ קוונת22/04/20
12345678910...