פרטי המועדים המיוחדים לסמסטר
מספר קורסשם קורסתאריך בחינהשעת בחינה משוערתהערותתאריך פרסום
201-1-9031מבוא למשוואות דיפרנציאליות א 17/03/1908:00 23/01/19
201-1-9171מבוא למשואות דיפרנציאליות להנדסת חומרים 12/04/1909:00 23/01/19
201-1-9271מבוא למשואות דיפרנציאליות רגילות להנדסה 12/04/1909:00 23/01/19
201-1-0201מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 08/03/1909:00 23/01/19
201-1-9771חדו"א 3 להנדסה15/03/1909:00 23/01/19
201-1-0041אנליזת פורייה להנדסת חשמל 28/03/1916:00 23/01/19
201-1-9711חדו"א להנדסת מכונות 1 15/03/1909:00 23/01/19
201-1-0241אנליזה מתקדמת להנדסת תקשורת 28/03/1916:00 23/01/19
201-1-9751חדו"א למערכות מידע 1 15/03/1909:00 23/01/19
201-1-0101משואות דיפרנציאליות חלקיות 14/03/1916:00 23/01/19
12345678910...