נושא הפרוייקט :      תקצירי פרויקטים תנופה אקדמית לתעשייה מספר פרוייקט : מחלקה : שמות סטודנטים : אימייל : שמות מנחים : תקציר בעיברית : תקציר באנגלית :