תקצירי פרויקטים
מספרשם פרוייקט
361-17-001מציאות רבודה לעיוורים
361-17-002פיתוח מערכת תכנון משימה למכ״מ
361-17-003פיתוח אלגוריתמים לסיווג מטרות מכ"ם על בסיס נתוני SNR
361-17-003הקשית פני שטח של תבניות לאקסטרוזיה באמצעות ניטרידציה בפלזמה וציפוי Duplex
361-17-004שדות אלקטרומגנטיים למבנים ננומטריים מסובכים
361-17-005תכנון ערוץ מכ"ם דיגיטלי
361-17-006פיתוח בקר מערכת גנרי מתוכנת
361-17-007הפקת פולס ברוחב סרט אולטרא-גבוהה
361-17-008חקר טכנולוגיות ADS-B ופיתוח מוצר
361-17-009תהליכי זיכרון בטרנזיסטורים אורגניים
361-17-010מערכת זיהוי מבוססת סונר בשביל כלי תת ימי אוטונומי
361-17-011תכנון ופיתח מערכת לתקשורת אקוסטית
361-17-012תכנון חומרה לצוללת
361-17-013תכנון ופיתוח אלקטרוניקה לרכב ROV קטן
361-17-014ענן נקודות מצלמת סטריאו
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
תנופה אקדמית לתעשייה   English שנה: מחלקה: